Rudá Marie - 07.05.2015, Daniel Klánský, Josef Škarka, Jitka Svobodová, Miloslav Mejzlík
Foto: Hana Smejkalová