Rudá Marie - 07.05.2015 (Daniel Klánský, Josef Škarka, Jitka Svobodová, Miloslav Mejzlík)
Foto: Hana Smejkalová