Rudá Marie - 07.05.2015, Josef Škarka, Michael Kubečka, v pozadí: Petr Münch
Foto: Hana Smejkalová