Rudá Marie - 07.05.2015, Josef Škarka, Michael Kubečka, v pozadí: Ivo Jirásek, Petr Münch
Foto: Hana Smejkalová