Rudá Marie - 07.05.2015 (Škarka, Jirásek, Svobodová, Münch, Klánský, Ruppert, Kubečka)
Foto: Hana Smejkalová