Rudá Marie - 07.05.2015 (Josef Škarka, Jitka Svobodová, Daniel Klánský, Matěj Ruppert)
Foto: Hana Smejkalová