Rudá Marie - 07.05.2015 (Daniel Klánský, Miloslav Mejzlík, Josef Škarka, Michael Kubečka)
Foto: Hana Smejkalová