Rudá Marie - 07.05.2015, J. Svobodová, J. Škarka, D. Klánský, M. Ruppert, M. Kubečka
Foto: Hana Smejkalová