Rudá Marie - 07.05.2015 (J. Svobodová, J. Škarka, D. Klánský, M. Ruppert, M. Kubečka)
Foto: Hana Smejkalová