Jolanta - 22.10.2015 (Stanislava Jirků, Veronika Dzhioeva, Yukiko Šrejmová Kinjo)
Foto: Hana Smejkalová