Slavík - 22.10.2015, Yukiko Šrejmová Kinjo (Kuchařinka), Jan Šťáva (Bonz)
Foto: Hana Smejkalová