Čaj u pana senátora - 18.03.2010 K. Burianová, M. Stehlík, J. Tesařová, F. Němec, V. Beneš, O. Vlček
Foto: Hana Smejkalová