Čaj u pana senátora - 18.03.2010 (Antonie Talacková, Eva Salzmannová)
Foto: Hana Smejkalová