Čaj u pana senátora - 18.03.2010 (F. Němec, P. Pelzer, V. Beneš, M. Stehlík, O. Vlček)
Foto: Hana Smejkalová