Čaj u pana senátora - 18.03.2010 (Eva Salzmannová, Antonie Talacková, nahoře: Vladimír Javorský)
Foto: Hana Smejkalová