Čaj u pana senátora - 18.03.2010 (A. Talacková, E. Salzmannová, V. Postránecký, F. Němec)
Foto: Hana Smejkalová