Být či nebýt - 24.02.2011 (Rudolf Stärz, Hana Igonda Ševčíková, Vladislav Beneš)
Foto: Hana Smejkalová