Mnoho povyku pro nic - 27.03.1907, Olga Vladimirovna Gzovská (Blažena)
Foto: V. Čechovskij, Moskva