Řezbář Ukřižovaného - 02.04.1943, Antonie Hegerlíková (Véri)
Foto: Josef Heinrich