Benátská maškaráda - 20.02.1941, Jiří Trnka - výtvarný návrh