Manžel z donucení - 28.12.1935, František Zelenka - návrh kostýmu (Dorimena)