Christina Morfová - civilní snímek (v koncertním oděvu)
Foto: Jan Tomáš, Václav Donát