Kde se žebrá (Nenarození) - 26.11.1937 (Josef Gruss, Jiřina Šejbalová, Eduard Kohout)
Foto: Josef Heinrich