Antigona - 11.02.1925, celková scéna
Foto: Karel Váňa