Strakonický dudák - 28.06.1939 (Antonie Nedošínská, Saša Rašilov, Ladislav Pešek)
Foto: Josef Heinrich