Adam a Eva - 21.12.1978, Taťjana Medvecká (Eva), Ivan Luťanský (Adam)
Foto: Jaromír Svoboda