Carmen - 29.09.1977, sborová scéna
Foto: Jaromír Svoboda