Loupežník - 01.10.1925, Anna Suchánková, Karel Želenský, Hermína Kratinová