Farma pod jilmy - 03.10.1925, Jaroslav Vojta (Ephraim), Leopolda Dostalová (Abbie Putmanová)