Plukovník Švec - 27.10.1928, Rudolf Deyl (Druhý delegát sovětu v Penze)
Foto: Čámský