Zdravý nemocný - 11.11.1921, Bedřich Karen (Kleant), Jarmila Kronbauerová (Angelika)