Zdravý nemocný - 11.11.1921, Josef Müller (Druhý strážník)