Celestina - 30.06.1988 (Simona Postlerová, Blanka Bohdanová, Lukáš Hlavica)
Foto: Ester Havlová