Šťastné dny - 02.02.1998, Karel Pospíšil (Willie), Iva Janžurová (Winnie)
Foto: Hana Smejkalová