Čertova stěna - 02.06.1946, Karel Svolinský - scéna 
Foto: Josef Heinrich