Její pastorkyňa - 15.03.1946, Josef Vojta (Laca Klemeň)
Foto: Josef Heinrich