Lhář a jeho rod - 26.09.1939, Ludvík Veverka (Hynek Pravdomluva) 
Foto: Josef Heinrich