Lhář a jeho rod - 26.09.1939, Jan Pivec (Viktorin) 
Foto: Josef Heinrich