Lhář a jeho rod - 26.09.1939, Jaroslav Průcha (Honzík) 
Foto: Josef Heinrich