Piková dáma - 30.09.1948, Jiří Kokkinis (Hrabě Tomský)