Sen čarovné noci - 16.06.2016 (Ondřej Pavelka, Lucie Polišenská, Alena Štréblová)
Foto: Hana Smejkalová