Sen čarovné noci - 16.06.2016 (M. Preissová, P. Šmíd, E. Vrbková, M. Stehlík, J. Boušková)
Foto: Hana Smejkalová