Sen čarovné noci - 16.06.2016, Jiří Suchý z Tábora (Demetrius), Lucie Polišenská (Helena)
Foto: Hana Smejkalová