Sen čarovné noci - 16.06.2016, Lucie Polišenská (Helena)
Foto: Petr Neubert