Láska a informace - 05.02.2016 (Eva Salzmannová, Pavol Smolárik)
Foto: Hana Smejkalová