Karel Burian - civilní foto, datováno 13. 10. 1906
Foto: A. Marutzky Dresden