Dvojí nestálost - 24.3.1994, Iva Janžurová (Flaminie), Jana Boušková (Lizeta)
Foto: Oldřich Pernica