Eugen Oněgin - 08.11.1946, Štěpánka Štěpánová (Olga)
Foto: Josef Heinrich