Bohéma 23.10.2008 scéna z 2. jednání 
Foto: Karel Kouba