Ze života hmyzu - 21.11.1946, Emil Konečný (Otakar), Marie Burešová (Apatura Clythia)
Foto: Illek a Paul