Obrácení Ferdyše Pištory - 16.09.1946, František Smolík (Starý Pištora) 
Foto: Josef Heinrich